Nära-döden-upplevelser och andra existentiella frågor

Publicerat: januari 30, 2011 i Uncategorized

Ett relaterat inlägg:  https://civilkurage.wordpress.com/2011/02/01/vetenskapliga-belagg-for-guds-existens

Jag rekommenderar också dessa videoklipp som handlar om människor som har varit med om nära-döden-upplevelser.

—————————————————————————————————————————————

Vi är inte våran kropp utan vi är den energi (själ/ande) vilket är den källa som innehåller vår personlighet och livskraft. Det är den entitet vi kommer leva vidare igenom då våra fysiska kroppar har dött bort. Det kan jämföras med att kroppen är som en dator som har tillgång till Internet. Internet upphör inte existera bara för att datorn stängs av, och nu är det även så att varje enskild cell är mycket mer komplicerad än den största superdator som människan har skapat, och varje cell består av ett otroligt invecklat ”mikro-universum” som ingen har lyckats utforska till fullo. Det tycks hela tiden existera än mindre beståndsdelar ju längre man zoomar in. Atomer är inte den minsta nämnaren, inte heller kvarkar och strängar osv. Den mänskliga hjärnan är lika lite, om inte mindre, förklarad av vetenskapen som universum är.

Yet more evidence emerges that our universe is a grand simulation created by an intelligent designer

Learn more: http://www.naturalnews.com/038985_universe_simulation_intelligent_design.html#ixzz2qKPy5otJ

Här är lite intressanta fakta: Vår hjärna består av uppskattningsvis 10 miljarder neuroner eller mikroskopiska nervceller -Varje gång vi äter så garanterar 8000 smaklökar att vi ska kunna njuta av maten -Vår mage har 35 miljoner körtlar i sig som dagligen producerar ca. 2 liter magsyra som möjliggör matsmältningen -Våra ögon har muskler som när de fokuserar, rör sig uppskattningsvis 100 000 gånger varje dag. I varje öga finns en näthinna som bara är några centimeter i storlek, men som innehåller 137 miljoner ljuskänsliga nervceller. Tänker vi på det när vi använder dessa underverk till att blicka ut i Vintergatan, som består av uppskattningsvis 400 miljarder stjärnor, stående på ett klot som rör sig med en hastighet av 106 000 km/h runt ett enormt eldinferno vilket utgör solen? Det blir lite snurrigt när man väl börjar fundera i dessa banor, men det ger verkligen perspektiv på saker och ting.

T.o.m Charles Darwin sa dessa ord: ”Att anta att ögat skulle kunna formats av naturligt urval verkar i högsta grad absurt, det erkänner jag villigt”.

Den berömda statistikern George Gallup sa en gång: ”Jag kan rent statistiskt bevisa att Gud existerar. Ta bara människans kropp, chansen att alla individens funktioner skulle ha kommit till av en slump är en statistisk omöjlighet”

Sir Fred Hoyle, professor i astronomi gjorde en liknande upptäckt: Chansen att högre livsformer skulle ha utvecklats på det här sättet, kan jämföras med oddsen att en tornado som sveper in över ett skrotupplag, av allt material som finns där, skulle kunna sätta ihop en Boeing 747″

Omöjligt med andra ord, och tänk då på att alla har unika fingeravtryck, iris och DNA kod som i princip är nedskriven information om de människor vi är/kommer att bli.

Så fantastiska är våra kroppar. Så unika är vi. Varje enskild person!! Hur mycket mer fantastiskt är då inte det rena medvetande och det oändliga potential som våra ögon är speglar in i? Har du tänkt på att en klippa vid havet kan existera i tusentals år efter det att vi är döda? Är en kall och livlös sten mer värd än levande människa av kropp, själ och ande kan man ju då börja undra. Men är det inte istället mer logiskt att tro att vi är en själ/ande som inte går under med det fysiska?

Alla mina egna efterforskningar tyder på att det finns en fortsättning efter detta liv. Länge hade jag tron att vi utgjordes av det fysiska, att vi bara var datorn och inte Internet. Att vi var själva fordonet, inte chauffören. Att allt på något sätt bara till slut skulle bli svart. Att min personlighet, mina livserfarenheter, all potential och alla drömmar skulle slockna samtidigt som mina kroppsliga organ lagt av. I princip samma livssyn som Stephen Hawking. Jag funderade i oändliga tankebanor som inte gjorde mig mycket visare. Jag förstod inte min mening här på jorden om jag ändå skulle förgås en dag. Vad är allt då värt egentligen? Jag kände hur ”Drick och ha kul, passa på så länge du är ung” och ”Vi är ju ändå bara förfinade apor” mentaliteten, som till stor del präglar tänket bland ungdomskulten idag, ständigt prackade på. Man trodde helt seriöst på att människan från början hade varit en amöba, och innan dess en bakterie på en sten. Denna tragiska trosuppfattning som är så pass utspridd i dagens samhälle är inget annat än en filosofi/religion, eftersom det inte finns något bevis för den, därav namnet evolutionsteori. Min tonårsperiod var precis som så många andras mångt och mycket en väldigt frustrerande, deprimerande och förvirrande period. Jag vet nu också att den sortens tankesätt jag hade och därmed levde efter gjorde att min moral, självrespekt och mina värderingar påverkades negativt. Synen på var man kommer ifrån/vad man är/vart man är på väg är oerhört viktigt för en människas välmående och så har det varit i alla tider. Jag anser nu att det är en destruktiv livsåskådning att sätta sin tro till och är något som påverkar en mer än vad man kanske kan förstå.

Jag har själv kommit till andra, mer positiva och upplyftande slutsatser efter mycket rannsakning, sunt förnuft och en hel del forskning av bl.a. nära-döden-upplevelser. Det jag har funnit av denna resa är ett hopp och en styrka som inte är förankrat i det förgängliga, utan istället bygger på ett evighetsperspektiv.

Jag har själv varit nära att dö en gång och det fick mig att börja grubbla på denna tillvaros skörhet och det har varit en ständig bakomliggande känsla igenom mitt liv. Att allt det vi ser, hör, känner och upplever på den här jorden med hjälp av denna jorddräkt som är vår kropp kommer att försvinna en dag, förr eller senare. Jag började söka efter tillfredsställande svar på vad som egentligen händer efter det ögonblick våra hjärtan slutar slå och våra hjärnsignaler dör ut. Jag kom i underfund med att det i själva verket finns flera forskningsinstitut där de har samlat ihop många dokumenterade fall av NDE:s (near-death-experiences), vetenskapligt styrkta fall med översikt från läkare och maskiner som bevittnat och registrerat patientens sista andetag och hjärtslag. Mellan 70-80% av dessa patienter säger att de har, efter deras kliniska bortgång, varit med om en fortsatt sinnesnärvaro och de är helt övertygade att det dom såg var en verklig upplevelse och de beskriver sin upplevelse som mer verklig än denna dimension och att alla sinnen i själva verket var kraftigt förstärkta. Många säger att de även har träffat nära och kära som gått bort före dem, vissa kom dock inte längre än att sväva ovanför sin egen kropp innan de återupplivades. De allra flesta har känt sig uppfylld av en obeskrivlig glädje och frid. De beskriver att de har dragit sig mot ett väldigt starkt ljus som har sköljt över dem med en våg av ofattbar kärlek, eufori, frid, tröst och acceptans. Deras liv förändrades för alltid efter denna upplevelse, den var så stark och så påtaglig för dem att när de kom tillbaka inte tvekat på att de måste ha befunnit sig i deras skapares närhet. Många säger också att de inte ville tillbaka utan att de upplevde det som att de ”hade kommit hem”.

Statistiken visar över lag att människor som dött och kommit tillbaka inte alls känner rädsla inför döden längre. De kom också att bry sig mindre om materialism, blev mycket mer altruistiska och kärleksfulla mot sina medmänniskor, fick en djupare andlighet och har i många fall givit upp karriär och pengar för att istället lägga mer av sin tid på relationer. De flesta känner också att de vill berätta för så många som möjligt om sin upplevelse, trots den förkastelse och utfrysning ett sådant beslut ofta kan komma att innebära. Över lag så vittnar de också om att deras liv från grunden fylldes med en djupare klarhet och mening.

Här är ett par vetenskapliga sidor om NDE:s http://www.near-death.com/evidence.html  http://www.nderf.org/

Dr. Melvin Morse  har t.ex. intervjuat barn  i 15 år om deras upplevelser de berättat om när de fått tillbaka medvetandet efter att ha varit kliniskt döda. Han var till en början väldigt skeptisk men ändrade sedan uppfattning.

Han fann att 23/26 barn som dog och återupplivades hade NDE:s medan ingen av de andra döende eller svårt sjuka/traumatiserade barnen hade dem. Om NDE:s orsakas av en brist på syre till hjärnan, droger, hallucinationer, koma eller av stressen och rädslan för att dö, då skulle detta fenomen även ha förekommit hos dessa. Väldigt intressant läsning.

Det är ett faktum att energi aldrig kan upphöra existera utan bara byta form/skepnad. Fler och fler forskare är nu överens om att hjärnan inte bara fungerar som en generator, utan ytterst har egenskaper av en mottagare och att vi alla i själva verket är sammankopplade till en och samma källa. Alltså innebär det att vår livsenergi, hjärnverksamhet osv. möjliggörs av en utifrån kreativ, skapande, intelligent kraft som inte upphör att existera efter det att våra kroppsliga funktioner har slagits av.

Jag är fullt övertygad om att alla instinktivt på ett djupt plan, känner på sig att deras liv är mer än deras sysslor, mer än deras känslor för stunden och mer än det deras fysiska ögon kan se. Det mänskliga medvetandet är universums största mirakel och det vittnar om en odödlig och oändligt stor källa av liv som aldrig slutar att flöda, inte ens när vi sover slutar den skapande kraften att verka i våra sinnen, ibland är vi som mest levande i våra drömmar. Döden är egentligen bara en övergång till en annan, precis som sömn är från vaket tillstånd. Oavsett i vilken form vi vaknar upp till efter den slutliga övergången så kommer kärleken möta oss, både i form av våra älskade och i form av den livskraft som skapade oss, för mig är denna intelligenta, kreativa skapelseenergi någon som alltid finns där för mig, i dygnets alla timmar, Gud är allsnärvarande, allsvetande, och allsmäktig. Men viktigaste av all så är Han all kärlek som jag och du någonsin har upplevt och kommer att uppleva. Som det står i Johannesbrevet 4:7 ”Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. 8 Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek”. Gud är den trygghet vi föds in i och den trygghet vi förr eller senare kommer att dö in i. Gud finns återspeglad i ögonen på dem du och jag håller kär och han finns i vårt innersta väsen. För mig är Gud lika verklig som syret jag andas och precis som solen så gör han allt annat i livet synligt för vad det är, och för vad det inte är.  ”Gud är ljus och inget mörker finns i honom” (1 Joh  1:5). ”Hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus”  (Ps 36:10) Ändå är det inte enbart ett himmelskt och annorlunda ljus. Detta ljus lyser från ett barns glädjefyllda och nyfikna ansikte, det lyser från din älskades kärleksfulla leende. Gud är allt det som är gott och inget ont finns i honom. De som säger annat använder sig av religiösa tolkningar som har kommit ur mänsklig tradition, de som lär ut om ett evigt brinnande helvete t.ex. har gått alldeles för långt i tolkningar av något som var tänkt som metaforik, symbolik eller liknelser http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/helvetet.htm. Det är religiösa hycklare som ger en dålig bild av Gud, inte Jesus eller hans apostlar. Han var själv emot allt som hade med hyckleri och självrättfärdighet att göra: http://www.youtube.com/watch?v=1IAhDGYlpqY och hans budskap var inte ett av dömande arrogans, där alla som inte är kristna och går i kyrkan inte är välkomna in i det eviga livet, utan han hade dörren öppen för alla sorters människor, oavsett vilken religion man tillhör:  http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/icketro.htm

101 Lies Taught in Church Every Sunday

http://www.gracewalk.org/teachings/101-lies-taught-in-church.html

Därmed ställs vi redan nu inför valet. Valet mellan att dras till ljuset  eller att fly från det. Frågan som ständigt behöver besvaras är om vi ska låta oss själva bli dränkt av vår rädsla och vår lust att förbli i halvdunklet,  den instängdhet och ångest inom våra skadade själar som skär igenom lika hårt som ett djupt och kallt vintermörker,  eller om vi ska låta oss fyllas av det varma kärleksfulla solljus som tar bort allt det där smutsiga vi bär inom oss och kan förmå att göra allt det gamla nytt och ge liv åter till det som varit dött.

Något annat som är väldigt intressant är hur bönens kraft inverkar på oss människor. Här är en SVD-artikel med rubriken ”Gud lever i aktuell forskning”  som bl.a. tar upp det faktum att gudstroende personer generellt är bättre på att nå långsiktiga mål, de är friskare och lever längre, är mindre deprimerade, lyckas bättre i skolan och missbrukar i mindre utsträckning än andra.  Detta med bönens kraft har fått bekräftelse av en hel del vetenskapliga studier.

”Alla som är seriöst intresserade av jakten på vetenskap blir övertygade att en ande är manifesterad i universums lagar; en ande som är helt överlägsen människan, och en inför våra blygsamma krafter måste ödmjuka”  -Albert Einstein

”Den som ser universums perfektion och ändå förnekar Guds existens är en dåre.”  -Albert Einstein

”Om du har någon tro, så ge mig, för Guds skull, en del av det! Dina tvivel kan du behålla för dig själv, för jag har nog av sånt för egen del”  -Johann Wolfgang von Goethe

”Fördömande utan utredning är höjden av okunnighet”  –Albert Einstein

———————————————————————————————————————————————————————–

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s